LESROOSTER 2019-2020

LESROOSTER 2019-2020

 vakantierooster Algemene voorwaarden

 

Kijk voor ons nieuwe cursusaanbod op kunstenhuis.nl/dans/

Schrijf je nu in!

LESGELDEN 2018-2019

Lesgelden overzicht per maand:
Lesduur Leeftijd 1 les 2e andere les 2e dezelfde les
 45 min.  2 t/m 5 jaar €26,29 €19,71 €13,14
60 min. 6 t/m 20 jaar €29,41 €22,05 €14,70
60 min. 21+ €32,74 €24,55 €16,37-
Spitzen €21,75
Tap €36,-
Showballet €18,75
Lesgelden overzicht per blok/per incassoronde:
Lesduur Leeftijd 4 maanden – sept. t/m dec.: 3 maanden – jan. t/m mrt.: 3 maanden – apr. t/m jun.:
Blok 1 Blok 2 Blok 3
45 min. 2 t/m 5 jaar €105 €79,- €79,-
60 min. 6 t/m 20 jaar €118,- €88,- €88,-
60 min. 21+ €131,- €98,- €98,-
Spitzen €87,- €65,- €65,-
Tap €144,- €108,- €108,-

Eenmalig inschrijfgeld: €8,-
Proefles: Gratis en vrijblijvend

Algemene voorwaarden

Inschrijving Lidmaatschap:

Een proefles is vrijblijvend en gratis! Dit is mogelijk bij iedere gewenste dansstijl.
Inschrijving is alleen mogelijk door een volledig ingevuld inschrijf- en machtigingsformulier in te vullen
via onze website: www.edcdans.nl

Inschrijving kost eenmalig € 8,-. Het lesgeld zal in 3 termijnen per schooljaar afgeschreven worden. In de eerste week van september (4 maanden totaal), januari (3 maanden) en april (3 maanden). Indien er tijdens een blok wordt gestart met de lessen, zal er een evenredig deel van het lesgeld
worden geïncasseerd.

Het schooljaar is van 2 september t/m 29 juni 2019. Wij volgen de schoolvakanties van het
basisonderwijs.

Korting:

 • Bij deelname van meerdere leden van hetzelfde gezin geldt:
  • Ieder tweede gezinslid ontvangt een korting van 10% op de eigen contributie.
  • Ieder volgend gezinslid ontvangt een korting van 20% op de eigen contributie.
 • Bij een tweede les van dezelfde stijl (bv. een leerling wil elke week 2 lessen jazz in plaats van 1 les) geldt voor die tweede les een korting van 50%.
 • Bij een tweede, derde of vierde les van een andere stijl (bv. een leerling wil elke week een les jazz en een les klassiek) geldt voor die tweede, derde en vierde les in een andere stijl een korting van 25%.
 • Voor de spitzen-, show- en taples geldt geen korting.

Betalingswijze:

Het lesgeld kan alleen via automatische incasso worden betaald. Bij inschrijving geeft u toestemming hiervoor. Het verschuldigde bedrag zal in 3 termijnen per seizoen afgeschreven worden van uw rekening bij aanvang van het blok (1 september, 1 januari, 1 april). Indien er later in het blok wordt gestart met de lessen, zal een evenredig deel van het lesgeld worden geïncasseerd.

Uitschrijving:

 • Opzegging is alleen schriftelijk per blok mogelijk per brief of per e-mail. Deze moet naar Hester Adriaans gestuurd worden: info@edcdans.nl. De uitschrijving moet uiterlijk 1 maand vóór het desbetreffende blok binnen zijn (dus voor 1 dec./ 1 maart/ 1 aug.). Let op: indien er niet binnen deze termijn is opgezegd, blijft er lesgeld verschuldigd!
 • Bij het in gebreke blijven van betaling kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de lesgeld plichtige.

Verzuim:

 • Bij verzuim, om welke reden dan ook, wordt het lesgeld doorberekend. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien echter door overmacht lessen gemist worden, kan er een inhaalregeling getroffen worden in overleg met de docent.
 • In het geval van langdurige ziekte, blessure of zwangerschap is er de mogelijkheid om in overleg de lessen in te halen of ervoor te kiezen de betalingsverplichting tijdelijk stop te zetten.

Beeldmateriaal:
Na inschrijving is het mogelijk dat (mooie) foto’s en filmmateriaal van leerlingen en docenten via drukwerk, website, social media et cetera verpreid kan worden. Indien bezwaar hiertegen, ontvangen wij dit graag schriftelijk.

Schade:

EDC Dans stelt zich niet aansprakelijk voor letsel (van welke aard dan ook), diefstal, verlies en/of beschadigingen van eigendommen.

Menu