Privacy statement EDC Dans

Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van jou en

andere bezoekers. EDC Dans is hiervoor verantwoordelijk. In deze privacyverklaring lichten

we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten jij hebt.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden je dan ook aan om deze regelmatig te

controleren.

Doeleinden gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van

overeenkomsten die bijdragen aan onze diensten en het beheren van de daaruit

voortvloeiende relaties. Daarnaast gebruiken we je gegevens ook voor activiteiten gericht op

de vergroting van ons klantenbestand. Wij behandelen de verstrekte gegevens met alle

zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze persoonsgegevens worden niet zonder je

uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een

betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de

wet dat vereist. In principe deelt EDC Dans geen persoonsgegevens met derden.

Contact–‐ of aanmeldformulier & e–‐mail

Als je een contact–‐ of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e–‐mail stuurt, dan

worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier

of de inhoud van de e–‐mail te beantwoorden of af te handelen. De benodigde

persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met je in contact

te komen en omwille van je lidmaatschap.

Nieuwsbrief

Wij versturen nieuwsbrieven waarmee we geïnteresseerden willen informeren over

activiteiten van EDC Dans. Je e–‐mailadres wordt alleen met expliciete toestemming

toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link

waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan

derden verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat

onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij beschermen je gegevens met alle

mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de

veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek

corrigeren wij je persoonsgegevens en als je wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij

dat doen tenzij we (wettelijk) verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer

informatie hierover contact met ons op, het liefst per e–‐mail via info@edcdans.nl

Menu